Organizace dne

 

Čas Aktivita
6:00 - 8:00 scházení dětí v oddělení Včeliček, volné hry, komunikace  s dětmi a rodiči, ranní úkol, hry vycházejí ze zájmu a potřeb dětí, je respektováno právo dítěte na hru bez přímé účasti učitelky
8:00 - 8:30 svačina - děti si jídlo mohou brát libovolně či na pokyn učitelky dle aktuální situace ve třídě
8:30 - 9:30 ranní kruh (uvítání, naslouchání, úvod do tématu, nabídka činností, pohybová aktivita, logopedická chvilka, čas na písničku, říkanku)                                        CA ( práce v centrech aktivit)
9:30 - 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku (s přihlédnutím k počasí, okamžité kvalitě ovzduší a věku dětí)
11:30 - 12:15 hygiena, oběd, příprava na spánek, čištění zoubků
12:15 - 14:00 odpolední odpočinek do 13:30 hodin, dobu odpočinku postupně zkracujeme, ale naprosto ctíme potřeby a požadavky dětí, odpolední svačina probíhá od 13:30 do 14:00 hodin
14:00 - 16:00 volné hry dětí do odchodu domů, podle počasí také pobyt venku na školní zahradě ( od 15:00 se děti opět scházejí do oddělení Včeliček)