Provozní řád mateřské školy

 

Údaje o zařízení

Mateřská škola Čtyřlístek Milenov, příspěvková organizace

Adresa školy: Milenov 75, 753 61 Hranice 4

Ředitelka: Šárka Vránová

Telefon: 580 582 926580 582 926, 730 182 631730 182 631

 

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem                                                          

Kapacita: 40 dětí

Provozní doba: 6,00 – 16,00 hod.

 

Režimové požadavky

Režim dne je přizpůsoben heterogenní skupině dětí, ve věku 2-7 let. Učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

Nástup dětí – do 8:00 hodin (v jinou dobu po dohodě s učitelkou), rodiče jsou povinni dítě osobně předat pí. učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Spontánní hry – od příchodu dětí do pobytu venku a odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti – probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmu dětí.

Pohybové aktivity – denně zdravotně zaměřené cvičení a pohybové hry, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, 1x týdně předplavecký výcvik  (10 lekcí), denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

Pobyt venku – 2 hodiny denně, dopoledne 9,30 – 11,15 hod., odpoledne po odpočinku až do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném dešti, větru a při inverzích. Způsob využití pobytu venku – spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

Odpočinek, spánek – vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 60 minut odpočívají všechny děti po pohádce, děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízejí náhradní aktivity. Děti spí ve stálé ložnici na jim určeném lehátku.

Stravování – strava dovážena z ŠJ ZŠ a MŠ Drahotuše,                                       

Svačina 8:30 – 9:00 hodin děti odnáší nádobí na místo k tomu určené.

Oběd 11:30 – 12:00 hodin dítě má právo si určit množství, nejstarší děti používají příbory, po jídle si uklidí nádobí na určené místo.

Odpolední svačina 13:45 – 14:15 hodin.

Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá podle potřeby učitelka.

Pitný režim – děti mají tekutiny k dispozici po celý den, nápoje se obměňují

Otužování – pravidelné větrání všech místností, dostatečný pohyb venku, kontrola přiměřeného oblečení dětí!!! Školnice sleduje vytápění budovy, redukuje přiměřenou teplotu.

 

Způsob nakládání s prádlem

Ložní prádlo se mění 1x za tři týdny, rodiče perou povlečení pouze svého dítěte, odnáší je a vrací v označené tašce.

Ručníky se mění 1x týdně

Pokud dítě onemocní v době, kdy je v mateřské škole, okamžitě voláme rodiče, kteří si v co nejkratší době pro dítě přijedou. Místo, kde odpočívalo, důkladně uklidíme za použití dezinfekčního prostředku.