Filozofie školy

 

Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.“

                                                                       Robert Fulghum

Naše filozofie

 • o všechno se rozděl
 • hraj fér
 • nikoho nebij
 • vracej věci tam, kde jsi je našel
 • uklízej po sobě
 • neber si nic, co ti nepatří
 • když někomu ublížíš, řekni promiň
 • před jídlem si umyj ruce
 • splachuj
 • žij vyrovnaně: trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj
 • každý den odpoledne si trochu zdřímni
 • když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě

 

Desatero (nejen) pro rodiče

 • dítě, které je motivováno, je schopno lásky
 • dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat
 • dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti
 • dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti
 • dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru
 • dítě, které se setkává s tolerancí, se naučí trpělivosti
 • dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru
 • dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět
 • dítě, které je bito, se naučí prát
 • dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat