Nástěnka - nepřehlédněte

 
 
Co nás čeká v září

Přivítáme se v pondělí 2. 9. 2019

Třídní schůzky Berušky (děti od 2 - 4 let) v úterý 10. 9. v 16hod

Třídní schůzky Včeličky (děti od 4 - 7 let) ve čtvrtek 12. 9. v 16hod

 

Den otevřených dveří

- naše MŠ nedělá klasický den otevřených dveří. Dávame přednost individuálním návštěvám maminek s dětmi, které po dohodě s učitelkami mohou zůstat klidně celé dopoledne a udělat si tak reálnou představu o tom jak to u nás chodí. Nebojte se zavolat a dohodnout si termín návštěvy. Rádi se Vám budeme věnovat.

 

Školné

- školné ve výši 450,- za měsíc se provádí bezhotovostně do 15. dne v měsíci na číslo účtu MŠ: 86-7202580287/0100. Každé dítě má přidělený variabilní symbol, který je nutno při platbě uvádět. Informace k platbě a přidělené variabilní symboly visí na nástěnce v MŠ.

 

Peníze na školní akce

- děti se během školního roku účastní mnoha divadelních představení a dalších kulturních akcí. Na tyto akce budeme do konce měsíce října vybírat částku 500Kč, ze které Vám budeme jednotlivé částky během roku strhávat. Vybírá se 1x za rok.