Nástěnka - nepřehlédněte

 
 
Co nás čeká v červnu

4.6. - 8.6.    Barevný týden (PO červená, ÚT modrá, ST zelená, ČT bílá, PÁ žlutá) Projektové dny, hry na školní zahradě zakončené oslavou MDD

9.6.                 Den dětí 

11.6. - 15.6.    Škola v přírodě

22.6.                Den otců (Tematické odpoledne pro tatínky - tentokrát v Pravěku)

27.6.                Rozloučení s předškoláky - Zábavná "šou" na zahradě završená přespáním dětí ze třídy Včeliček

28.6.                Výlet 

 

Co nás čeká v květnu

2.5.           Zápis dětí do MŠ

3.5.           Divadlo -Lesní slavnost veverky Zrzečky

15.5.         Divadlo -Budulínek, Budka, Máša a medvěd

17.5.         Netradiční Den matek

24.5.        Návštěva Ostrůvku snů

25.5.        Výtvarné dopoledne 

 
 
Co nás čeká v dubnu
7.4.              Brigáda rodičů na školní zahradě
11.4.            10. schůze Ekotýmu
9.4.              Tematický celek Od vejce ke slepici od slepice k smaženici zakončený odnesením kuřátek do domácího chovu. 
20.4.            Audit Ekoškoly
23.4.            Den země - Tematický celek završený sadbou ovocných keřů
25.4.            Den zdraví - exkurze do lázní Teplice nad Bečvou
27.4.            Čarodějnický den
 
                                    

 

 
Co nás čeká v březnu
 
8. 3.        Muzikoterapie (šamanské bubny) - Včeliky
8. 3.        Zábavné hudební odpoledne v ZŠ Drahotuše - předškoláci
9. 3.        Prima Vizus - vyšetření očí (objednané děti)
16. 3.      Sluňákov - enviromentální program Bobřík
21. 3.      Vynášení Morany
23. 3.      Tradiční Velikonoce
 
Bližší informace najdete na fb https://www.facebook.com/M%C5%A0-Milenov-%C4%8Cty%C5%99l%C3%ADstek-993412654007848/ a na nástěnce.                   
 

Zápis do MŠ

- proběhne v úterý 2. května od 16:00h. S sebou prosím přineste již vyplněnou přihlášku a evidenční list, který naleznete na našich stránkách v sekci " Dokumenty - ke stažení" nebo si tiskopisy vyzvedněte před zápisem u nás v MŠ. Odkaz na dokumenty: cms.materska-skola-milenov.webnode.cz/dokumenty-ke-stazeni/

 

Den otevřených dveří

- naše MŠ nedělá klasický den otevřených dveří. Dávame přednost individuálním návštěvám maminek s dětmi, které po dohodě s učitelkami mohou zůstat klidně celé dopoledne a udělat si tak reálnou představu o tom jak to u nás chodí. Nebojte se zavolat a dohodnout si termín návštěvy. Rádi se Vám budeme věnovat.

 

Školné

- školné ve výši 350Kč za měsíc se provádí bezhotovostně do 15. dne v měsíci na číslo účtu MŠ: 86-7202580287/0100. Každé dítě má přidělený variabilní symbol, který je nutno při platbě uvádět. Informace k platbě a přidělené variabilní symboly visí na nástěnce v MŠ.

 

Peníze na školní akce

- děti se během školního roku účastní mnoha divadelních představení a dalších kulturních akcí. Na tyto akce budeme do konce měsíce října vybírat částku 500Kč, ze které Vám budeme jednotlivé částky během roku strhávat. Vybírá se 1x za rok.