Nástěnka - nepřehlédněte!!!

 

Co nás čeká :

 
  • 9. prosince - Mikuláš 

  • 16. prosince - logopedická depistáž

  • Vánoční prázdniny od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022

 
 

ČTYŘLÍSTKOVÝ BAZÁREK 

další výzva ekoškoly

od pondělí 30. listopadu do pátku 11. prosince proběhne v tělocvičně MŠ bazárek pro rodiče dětí. Vždy v době od 6:30 do 8:00 a od 14:00 do 16:00 h.

Přijďte dětem i sobě vybrat něco pěkného. Oblečení, obuv, knížky a další drobnosti.

Peníze pro Ekoškolu jsme se rozhodli vydělat pomocí výzvy Zelené peníze. Jejím cílem je uspořádat přednášku, setkání, bazar, apod. Důležité je, že peníze smíme získat pouze činností, která zároveň přispěje ke zlepšení životního prostředí. Oblečení, které se neprodá putuje jako každý rok do azylového domu Slavíč.

KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

Staň se šetrným spotřebitelem. Kup si nebo vyrob látkovou tašku či síťovku a jen tu používej na nákupy.

I papírová taška zatěžuje životní prostředí! Při její výrobě dokonce více než plastová. Tašky z bavlny se vyplatí, ale jejich výroba také zatěžuje životní prostředí. Proto je třeba je využívat dlouhodobě.  Vyrobte si pytlíky na ovoce a pečivo ze starých záclon či vyrobte nebo sežeňte látkovou tašku.

Do pátku 20. 11. 2020 vyrobte, ušijte, pokreslete... tašku nebo pytlík, které používáte na nákupy, pečivo, zeleninu... Důležité je nám napsat - zprávou na Facebook nebo e-mailem - kolikrát za jeden týden a na co tašku používáte. Např: Nákupy 3x týdně, 2x týdně pomůcky do práce... apod. Tzv. nekonečný pytlík na ovoce a zeleninu 2x týdně. Pokud již takovou tašku/pytlík máte, stačí jen vyfotit a napsat, kolikrát jste ji využili během týdne. Tyto údaje jnám pomohou zhodnotit, kolik plastových tašek se "ušetřilo".

Děkujeme a těšíme se na vaše zprávy, fotky :-). EKOTÝM

-------------------------------------------------------------------------------------------
 

Den otevřených dveří

- naše MŠ nedělá klasický den otevřených dveří. Dávame přednost individuálním návštěvám maminek s dětmi, které po dohodě s učitelkami mohou zůstat klidně celé dopoledne a udělat si tak reálnou představu o tom jak to u nás chodí. Nebojte se zavolat a dohodnout si termín návštěvy. Rádi se Vám budeme věnovat.

Školné

- školné ve výši 450,- za měsíc se provádí bezhotovostně do 15. dne v měsíci na číslo účtu MŠ: 86-7202580287/0100. Každé dítě má přidělený variabilní symbol, který je nutno při platbě uvádět. Informace k platbě a přidělené variabilní symboly visí na nástěnce v MŠ.

Peníze na školní akce

- děti se během školního roku účastní mnoha divadelních představení a dalších kulturních akcí. Na tyto akce budeme do konce měsíce října vybírat částku 500Kč, ze které Vám budeme jednotlivé částky během roku strhávat. Vybírá se 1x za rok.

ČTYŘLÍSTKOVÝ BAZÁREK 

další výzva ekoškoly

od pondělí 30. listopadu do pátku 11. prosince proběhne v tělocvičně MŠ bazárek pro rodiče dětí. Vždy v době od 6:30 do 8:00 a od 14:00 do 16:00 h.

Přijďte dětem i sobě vybrat něco pěkného. Oblečení, obuv, knížky a další drobnosti.

Peníze pro Ekoškolu jsme se rozhodli vydělat pomocí výzvy Zelené peníze. Jejím cílem je uspořádat přednášku, setkání, bazar, apod. Důležité je, že peníze smíme získat pouze činností, která zároveň přispěje ke zlepšení životního prostředí. Oblečení, které se neprodá putuje jako každý rok do azylového domu Slavíč.