Kalendář akcí pro školní rok 2017/2018

 
Termíny se mohou v průběhu roku změnit. Včas Vás budeme informovat.
 

LEDEN 2018

14.1.2018 5. Porada Ekotýmu

11.1.2018 Novoroční besídka

18.1.2018 Zahájení lyžařského kurzu (5lekcí) – 1. Lekce lyžařského kurzu

21.1.2018 Dětský karneval s Prckem Pepinem. 

23.1.2018 Beseda se zubním preventistou

25.1.2018 2. Lekce lyžařského kurzu

 

 

ÚNOR 2018

1.2.2018 3. Lekce lyžařského kurzu

6.2.2018 Návštěva ZŠ Drahotuše (Včeličky- odjezd linkovým autobusem)

7.2.2018 Třídní schůzky Berušky 16:00

8.2.2018 Třídní schůzky Včeličky 16:00

8.2.2018 4. Lekce lyžařského kurzu

14.2.2018 Hvězdárna Valašské Meziříčí - Včeličky

20.2.2018 Koncert učitelek ZUŠ Potštát

22.2.2018 5. Lekce lyžařského kurzu

 

BŘEZEN 2018

1.3.2018 Pohádka Šípková Růženka - děti hrají babičkám a dědečkům

6.3.2018 Návštěva učitelek ze ZŠ Drahotuše

8.3.2018 Muzikoterapie - africké bubny (Včeličky - odjezd linkovým autobusem)

8.3.2018 ZŠ Drahotuše - zábavné hudební odpoledne (odjezd v 13,00 linkovým autobusem) předškoláci

9.3.2018 Vyšetření očí - Prima Vizus 8,30

19.3.2018 Vynášní EKO Morany

23.3.2018 Tradiční velikonoce - lektorský program v zámku Lešná

 

 

 

DUBEN 2018

13.4.2018 Hasiči Hranice

23.4.2018 Den Země - čistíme vesnici, potok, les

25.4.2018 Exkurze v Lázních Teplice - Včeličky (odjezd linkovým autobusem v 7,20 hodin

27.4.2018 Oslava Den čarodějnic

 

KVĚTEN 2018

2.5.2018 Zápis dětí do mateřské školy
 
3.5.2018 Divadlo Letní slavnost Veverky Zrzečky
 

15.5.2018 Besídka pro maminky

xx.5.2018 Atletické přebory v Hranicích - předškoláci

xx.5.2018 Přespání v MŠ Včeličky

 

ČERVEN 2018

 9.6.2018 Dětský den ve spolupráci s obcí Milenov (14:00-18:00)

11.-15.6.2018 Škola v přírodě - Včeličky

xx.6.2018 Den bez Hranic - přehlídka vojenské techniky a činnosti - Včeličky

xx.6.2018 Závěrečný výlet 

28.6.2018 Hodnocení sběračů - plastových víček, papírů, tonerů a baterií

xx.6.2018 Den otců - tentokrát v ...

 

ČERVENEC 2018

xx.7.2018 Rozloučení u opékání se školním rokem – Berušky