Všechny naše projekty a aktivity jsou naplánovány tak, aby podporovaly individuální rozvoj dítěte, dávaly mu možnost volby, ale i pocit odpovědnosti. A to nejen za své vzdělávání, přijímané hodnoty a postoje, ale také za to, v jakém prostědí se pohybuje a jak jej ovlivňuje. Bez kladného a respektujícího vztahu k lidem totiž nemohou mít děti kladný a respektující vztah ke svému okolí ani k širšímu světu.