Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Registrovaní jsme od konce roku 2014.

www.recyklohrani.cz

- sbíráme použité baterie

- ceny: různé knihy, poukázky, elektronika, počítače, hračky a hry, sportovní potřeby, kancelářské potřeby, multimédia, výtvarné a kreativní potřeby, předplatné časopisů, didaktické a výukové materiály, úklidové potřeby, hudba

                                  

 

 

 

Sběr papíru

Soutěž sběrných surovin Tomeček se Sběráčkem surovináčkem.

Vážení žáci, rodičové a přátelé škol,
jelikož nám pomáháte navrátit druhotné suroviny jako je papír zpět do recyklačního procesu, chystá pro nás pan Tomeček zajímavou nabídku. Pro nový rok 2015 nám, ředitelům a ředitelkám mateřských a základních škol, nabízí možnost připojit se k jeho společnosti a vrátit papír zpět do výrobního, recyklačního procesu. Negativní dopady výroby papíru na životní prostředí jsou spojeny především s těžbou a spotřebou dřeva. Pro výrobu 1 tuny papíru jsou zapotřebí 2–3 tuny dřeva, což je přibližné množství dřeva získané z jednoho vzrostlého stromu. Je to jasný důkaz toho, že je opravdu důležité papír třídit, recyklovat a využívat jej jako druhotnou surovinu. Děkujeme za to, že s námi myslíte na naši přírodu.

 

Více v tomto dokumentu:   Papir soutez.pdf (1815695)

 

Sběr plastových víček