Logopedický poradce

 

Od února 2016 zahají naše učitelka Mgr. Zuzana Stejskalíková (v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) studium akreditované MŠMT "Logopedická prevence".

Cíle naší MŠ v projektu:
Cílem je dosažení zkvalitnění logopedické prevence v práci pedagogů naší MŠ a zvýšení kompetencí v oblasti pedagogického přístupu k dětem s narušenou komunikační schopností, posilování vzdělávacích a osobnostních kompetencí pedagogů a motivací ředitelů škol k zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v mateřských školách a přípravných třídách základní školy.

Vzdělávání bude uskutečňováno formou uceleného 60 hodinového prezenčního vzdělávání poskytujícího základní informace o řeči a jejím vývoji, vybavení dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, vhodnost pedagogických přístupů k dětem s narušenou komunikační schopností (zejm. metody vzdělávání, motivace dětí, rozvoj spolupráce s rodiči).