"Step by step"

Od roku 2014 je naše mateřská školka zapojena do mezinárodního programu "Step by step", který je v České republice známý jako "Začít spolu". Tento program připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Klade se důraz na individuální přístup ke každému dítěti - umožňuje se, aby se každé dítě vyvíjelo vlastním tempem, důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ni a hlavně spolupracovat s rodiči a vytvářet jim podmínky pro aktivní zapojemní do výchovných činností dětí v průběhu celého dne a vytvářet tak dobré partnerské vztahy mezi rodinou a týmem školy.

www.sbscr.cz/