Informace o nás

 

Obec Milenov leží 6km od Hranic (10 minut autem) a 11km od Lipníka nad Bečvou (14 minut autem). Celá školka má k dispozici budovu bývalé základní školy, proto máme jako jedni z mála k dospozici vlastní tělocvičnu. Venkovní hřiště je nově opravené pro bezpečné hraní vašich dětí. Autobusové zastávka je umístěna cca 100m od školky.

Děti z Hranic do školky nemusíte vozit osobně, naše paní učitelky děti ráno vyzvednou u autobusu na Šromotově náměstí a odpoledne Vám je tam zase předají.

Naše mateřská škola má dvě třídy o celkové kapacitě 40 dětí. Děti od 2-4 let jsou umístěny ve třídě Berušek a děti 3-7 let ve třídě Včeliček. Do třídy Berušek přijímáme i děti, které stále potřebují na spaní plenu!

V budově školy prošlo rekonstrukcí oddělení Včeliček umístěné v podkroví. V přízemí byla rekonstruována třída, místnost na spaní a sociální zařízení Berušek. Oprava jídelny, tělocvičny, šatny a chodba se chystá!

Jsme školka s environmentální profilací. Jsme zapojeni do několika projektů: Ekoškola, Začít spolu, Celé Česko čte dětem, Recyklo hraní, jsme v síti Mrkvička a Pavučina. 

Chováme a staráme se o zvířátka v MŠ (máme zakrslého králíka, dva osmáky, tři africké šneky, ževlu a rybičky), pěstujeme květiny, ovoce a zeleninu, učíme se zacházet s různými nástroji a nářadím. Máme v MŠ ponk, pilky, vrtačky, funkční kuchyňku pro děti, kde děti vaří, pečou a podílí se na přípravě odpoledních svačinek. 

Chodíme ven i když poprchá. Děti mají na stálo v MŠ pogumované oblečení a holínky. Často přesouváme řízené dopolední činnosti ven a venku i svačíme. Experimentujeme, tvoříme, cvičíme a učíme děti šetrnému chování k okolí a přírodě, snažíme se o ekologizaci školky. Nechodíme na klasické "vycházky" ve dvojicích po betonu. K pobytu venku využíváme nedaleké louky a "Pohádkový lesík" nebo školní zahradu. Tu mimo klasických průlezek a pískoviště zdobí několik přírodních prvků: vrbový domeček, vodoteč, hmyzí hotel, hudební zahrádka, broukoviště, tzv.černá kuchyně a několik ptačích budek.

Během školního roku nabízíme mnoho akcí nejen pro děti z MŠ, ale také pro sourozence a rodiče. Mezi tradiční akce patří: drakiáda, výuka plavání, dětský karneval, výlet předškoláků s rodiči do Prahy na divadelní představení, oslava Dne stromů, Dýňování - dílna pro rodiče s dětmi, den s mladými hasiči z Milenova, sbírka pro Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči, Lucerničkový průvod, Mikulášská nadílka, Čertovský den, vánoční focení, Vánoční besídka, Celé Česko zpívá koledy, Vánoce ve školce, lyžařský kurz, zimní olympiáda v MŠ, ukázkové hodiny v 1. třídě v ZŠ Drahotuše pro předškoláky, besídka ke Dni matek, seniorské čtení, vynášení morany, akce a výlety v rámci oslav  Dne vody, Dne Země, Dne zdraví, Čarodějnický den, lesní pedagogika ve Valšovicích, atletiscé přebory předškoláků v Hranicích, přespání dětí v MŠ, dětský den ve spolupráci s obcí, škola v přírodě, oslava Dne otců - akce pro tatínky a jejich děti, Den bez Hranic, velký závěrečný výlet rodičů s dětmi, třídní focení, loučení s předškoláky - pasování na školáky, loučení s Beruškami u opékání. Dále se účastníme výtvarných i sportovních soutěží, docházíme na výstavy, spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Hranicích, se Střední lesnickou školou v Hranicích, s pedagogy ze středisek ekologické výchovy ve Sluňákově, v zámku a parku Lešná u Valašského Meziříčí, v zámku Kinských ve Valaškém Meziříčí. Pro děti organizujeme exkurze a besedy s lékaři, veterináři, logopedy, dentisty, psychology a také s rodiči, kteří nám několikrát do roka přináší své domácí zvířátka. Minimálně dvakrát ročně naši MŠ navštíví herci s divadelním představením.

K tradicím patří také každoroční ekologická domácí Výtvarná tvoření, kteréápak v MŠ společně vyhodnocujeme. Každý rok také připravujeme akce na podporu místních pěstitelů a lokálních surovin. Nezapomínáme na konci roku také vyhodnotit nejlepší sběrače starého papíru, plastových víček, tonerů a baterií. 

Děti mohou v naší MŠ navštěvovat tyto zájmově vzdělávací kroužky: Angličtina, Sportovně - přírodovědný kroužek, In-line kroužek a Logopedický kroužek.

A proč ČTYŘLÍSTEK?

 

Od 1.9.2014 se ruší název Základní škola a mateřská škola Milenov a mění se na MATEŔSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK MILENOV.

 

Protože chceme, aby naše školka byla:

Č     činorodá

TY   týmová

Ř     řízená

L     laskavá
I      iniciativní

S     stálá

T     tvořivá

E     ekologická

K     kamarádská

 

Směřujeme tak ke školce plné pohody - třídě plné zábavy!