Ranní filtr

 

Na základě zákona č. 258/2000 Sb., § 7, odst. 3,  stanoví ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Milenov, Milenov 75, 753 61 Hranice 4 tato pravidla ranního filtru.

 

K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří   vykazují  známky akutního onemocnění,  od  ostatních  dětí  a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Pokud se budou u dítěte v době předávání učitelce zákonným zástupcem jevit příznaky akutního onemocnění (kašel, infekční rýma, zánět spojivek, bolesti břicha… ), nebude dítě učitelkou do kolektivu dětí převzato.