EKO tým

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven z dětí, ale i dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy). Společně vedeme program Ekoškola a naplňujete podstatu 7 kroků na škole.

Protože některé děti i paní učitelky se v mateřské škole mění, je nutné jednou za čas doplňit nové členy do Ekotýmu.

Členové

Koordinátorka Ekoškoly: učitelka - Mgr. Zuzana Stejskalíková, maminka od Vojtěcha Stejskalíka (7 let) a Šimona Stejskalíka (4 roky)

Zapisovatelka: učitelka - Michaela Němcová, maminka od Zuzany Němcové (5 let) a Tomáše Němce (3 roky) 

Nástěnkář: reditelka školy - Šárka Vránová

Fotografka: učitelka - Mgr. Denisa Humená

Redaktorka: rodič - Ing. Martina Orságová

Časomeřička: rodič – Ing. Martina Orságová, maminka od Valentinka Orságové (4 roky) a Robina Orsága (2 roky)

Tlumočník pro obec: rodič – Jaromír Staněk, tatínek od Martina Staňka ( 6let) a Ondřeje Staňka (3 roky)

Občerstvovatelka: rodič - Mgr. Pavla Christelová PhD., maminka od Anety Christelové (6 roky) a Eleny Christelové (4 let)

Kontrolorka "držení se tématu": rodič - Ing. et Ing. Michaela Kadlecová, maminka od Julie Kadlecové (5 roky)

Poradce pro výživu: - Mgr. Petra Hallová maminka Vojtěcha (2 roky)

Zdravotníik: - MUDr. Veronika Dohnalová - maminka Terezy (6let) a Kláry (4 roky)

Nápojáři: - Monika Váňová - chůva a provozní zaměstnankyně – Martina Sehnalová

 

Kreslíři:

  • Vojtěch Stejskalík
  • Tereza Dohnalová
  • Aneta Christelová
  • Elena Christelová
  • Julie Kadlecová
  • Zuzana Němcová

Pořádníček

  • Martin Staněk