EKO tým

 

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven z dětí, ale i dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy). Společně vedeme program Ekoškola a naplňujete podstatu 7 kroků na škole

Protože některé děti i paní učitelky se v mateřské škole mění, je nutné jednou za čas doplňit nové členy do Ekotýmu.

Členové Ekotýmu

 1. Šárka Vránová            ředitelka    časoměřič

 2. Denisa Humená          učitelka      koordinátor

 3. Renata Petrskovská   učitelka     efektivita a přiměřenost úkolů

 4. Lenka Pchálková        učitelka     efektivita a přiměřenost úkolů

 5. Pavla Christelová       rodič          občerstvovatel

 6. Veronika Dohnalová  rodič           první pomoc a zdravotní dohled

 7. Martina Otáhalová     rodič           editor

 8. Martina Sehnalová     školnice     nápojář

 9. Monika Váňová           asitentka   nápojář

 10. Martina Orságová       veřejnost   styk s veřejností

 11. Jana Kubáčová            rodič          editor

 12. Patricie Palová            rodič          občerstvovatel

 13. Lenka Kopecká            rodič          průzkumník soc. sítí, akcí a nápadů

 14. Málková Miluše           rodič          průzkumník soc. sítí, akcí a nápadů

 15. Magda Vožďová          rodič          průzkumník soc. sítí, akcí a nápadů

 16. Míša Černíková           chůva         fotograf

 

Klára Koryčánková           rodič            zdravá výživa

Pavla Tvrdoňová               rodič            zdravá výživa

Petra Hallová                    rodič            zdravá výživa

 

Klára Dohnalová, Tereza Dohnalová, Valerie Orságová, Sebastian Michalík, Elena Christelová, Aneta Christelová, Vašík Kubáč, Maty Otáhal   - kreslíři, rádci, komentátoři