Kniha návštěv

Datum 30.11.2014

Vložil Zuzka

Titulek Kroužky

Ano, na příští rok jsou plánovány tyto kroužky:

* VESELÉ PÍSKÁNÍ - ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ (děti budou rozvíjet své hudební, rytmické i harmonické cítění a získávat základy pro další hudební vývoj. Přínos hry na flétnu z hlediska upevňování správného dýchání je všeobecně znám.)

* VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA (s výukou každého cizího jazyka je nejvhodnější začít už v raném věku, neboť děti jsou velmi přizpůsobivé a učí se daleko přirozeněji než děti starší nebo než dospělí. Vzhledem k věku dětí se budeme snažit do základu jazyka pronikat hravou a zábavnou formou. Využívat prvky, jako jsou hry, divadlo, říkanky, písničky atd. Uplatníme také audiovizuální výuku pomocí obrázků a komunikaci v cizím jazyce.)

* SPORTÍK (bude zaměřen na všestranný rozvoj základních pohybových schopností a dovedností formou sportovních a pohybových her, základních cvičení, tance a jógy, s cílem vytvářet základní pohybové návyky a celkově kladný vztah k pohybové aktivitě)

Zpět na diskuzi